Tin hoạt động

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản tới tham quan HTX Tiên Tiến

Chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản tới tham quan HTX Tiên Tiến

Xem chi tiết

HTX Tiên Tiến tham gia Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019

Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Tiên Tiến tham gia Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019

Xem chi tiết

HTX Tiên Tiến tham gia cuộc thi khởi nghiệp Tỉnh Bắc Giang 2018

HTX Tiên Tiến tham gia cuộc thi khởi nghiệp Tỉnh Bắc Giang 2018

Xem chi tiết

Hình ảnh tham gia khởi nghiệp

Hình ảnh tham gia khởi nghiệp

Xem chi tiết